Infographic Project Proces Duurzaam GWW

Welkom bij de infographic Project Proces Duurzaam GWW. Deze infographic geeft aan hoe duurzaamheid in alle projectfases als business as usual opgepakt kan worden via de werkwijze van Duurzaam GWW. De Aanpak Duurzaam GWW is een praktische werkwijze om duurzaamheid in GWW-projecten een plaats te geven en te koppelen aan de eigen organisatiedoelen. 

In deze infographic wordt het hele project proces weergegeven, van initiatief tot sloop. Elke fase is uitgewerkt in de gangbare onderdelen en daarin zijn de tools van Duurzaam GWW op logische wijze meegenomen. 

Opmerkingen en vragen worden altijd op prijs gesteld. De contactpersoon voor dit project is Niels van Amstel (niels.van.amstel@megaborn.com)

Start hier!